Pretraga

Sva plaćanja obavljaju se u hrvatskoj valuti (EUR). Zaračunati iznos na vašoj kreditnoj kartici preračunava se u vašu domaću valutu sukladno deviznom tečaju udruga kreditnih kartica.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Back to Top
Proizvod je dodan u košaricu